Dodatki do betonu i zaprawy

Beton i zaprawy

Dodatki do betonu i zapraw

CONSIL WS 120

DOMIESZKA HYDROFOBIZUJĄCA DO BETONU

Domieszka do materiałów budowlanych na bazie zapraw cementowych, zwiększająca odporność na wnikanie wody oraz czynniki atmosferyczne.

 

CONSIL WS 120 jest niejonową emulsją alkoksysilanów. Posiada niezwykle silne właściwości hydrofobowe oraz zdolność do efektywnego obniżania nasiąkliwości materiałów budowlanych produkowanych na bazie cementu. Silany dostarczane w postaci emulsji do materiału w procesie produkcji reagują chemicznie z cementem oraz innymi składnikami w trakcie wiązania cementu.

Więcej szczegółów

CONSIL WS 610

DOMIESZKA HYDROFOBIZUJĄCA DO BETONU Z EFEKTEM PERLENIA WODY NA POWIERZCHNI

Domieszka do materiałów budowlanych na bazie zapraw cementowych w celu zwiększenia odporności wnikanie wody oraz czynniki atmosferyczne.

 

Consil WS 610 jest niejonową emulsją alkoksysilanów. Posiada niezwykle silne właściwości hydrofobowe oraz zdolność do efektywnego obniżania nasiąkliwości materiałów budowlanych produkowanych na bazie cementu. Silany dostarczane w postaci emulsji do materiału w procesie produkcji reagują chemicznie z cementem oraz innymi składnikami w trakcie wiązania cementu.

Więcej szczegółów

NANOSIL MICRO - 900

DODATEK DO PRODUKCJI BETONÓW W POSTACI MIKROKRZEMIONKI

NANOSIL –Micro 900 (mikrokrzemionka) jest to suchy pył krzemionkowy, amorficzny (bezpostaciowy) dwutlenek krzemu o ciężarze nasypowym do 700 kg/m3 Stosowany do poprawy właściwości zapraw cementowych, wapiennych (klejów, mas szpachlowych itp.)

Jako nowoczesny dodatek do produkcji betonów, poprawia  znacznie wytrzymałość fizyczną oraz chemiczną materiałów. Dzięki nano i mikro rozmiarom ziaren  wyroby, do których dodano NANOSIL –Micro 900, charakteryzują się niemal doskonałym zagęszczeniem i minimalną zawartością mikroporów, co znacznie zwiększa odporność materiału na działanie mrozu i czynników chemicznych.  Wysoka aktywność pucolanowa oraz około pięciokrotnie wyższa od cementu portlandzkiego powierzchnia właściwa NANOSIL -Micro 900 powodują bardzo szybką reakcję z wytworzonym podczas procesu hydratacji cementu Ca(OH)2, co umożliwia produkcję betonu o pożądanych i niespotykanych dotąd właściwościach wytrzymałościowych i hydroizolacyjnych. NANOSIL –Micro 900 dodany do mieszanki betonowej powoduje polepszenie jej spójności i poprawia więźliwość wody.

Więcej szczegółów

IMPREGN. HYDROFOBIZUJĄCE

IMPREGNATY OLEOFOBOWE

Renowacja i oczyszczanie

Wzmacnianie powierzchni