Preparaty wzmacniające

Wzmacnnianie Powierzchni

Preparaty Wzmacniające

DYNASIL® NANO CONSOLIDATE 400

Jednoskładnikowy preparat do wzmacniania materiałów budowlanych oparty na estrach kwasu krzemowego zawierający rozpuszczalniki organiczne. Stopień wytrącania kwasu krzemowego (SiO2) ok. 41%

 

PRZEZNACZENIE

Preparat do wzmacniania mineralnych materiałów budowlanych średnioporowatych o dużej nasiąkliwości, zniszczonych przez procesy starzenia przebiegające pod wpływem czynników atmosferycznych. Dynasil® NANO CONSOLIDATE - 400 charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością wnikania w kapilary materiałów budowlanych takich jak: kamienie naturalne, terakota, cegła, tynki. Przed zastosowaniem do kamieni zawierających pęczniejące minerały ilaste należy wykonać próbę wstępną.

 

WŁAŚCIWOŚCI

Dynasil® NANO CONSOLIDATE 400 reaguje z wodą znajdującą się w porach materiału i wilgocią występującą w powietrzu. W wyniku reakcji wytrąca się czysto mineralna krzemionka w strukturze materiału tworząca spoiwo. Proces zachodzi pod wpływem katalizatora neutralnego wchodzącego w skład preparatu. Ze względu na to że szybkość wytrącania żelu silnie zależy od wilgotności i temperatury niezbędne jest sezonowanie materiału budowlanego po zabiegu aplikacji.

Więcej szczegółów

 

DYNASIL® NANO CONSOLIDATE 100

Jednoskładnikowy preparat do wzmacniania materiałów budowlanych oparty na estrach kwasu krzemowego zawierający rozpuszczalniki organiczne. Stopień wytrącania kwasu krzemowego (SiO2) ok. 12%

 

PRZEZNACZENIE

Preparat do wzmacniania mineralnych materiałów budowlanych o drobnych porach i niskiej nasiąkliwości, zniszczonych przez procesy starzenia przebiegające pod wpływem czynników atmosferycznych. Dynasil® NANO CONSOLIDATE - 100 charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością wnikania w kapilary materiałów budowlanych takich jak: kamienie naturalne, terakota, cegła, tynki. Przed zastosowaniem do kamieni zawierających pęczniejące minerały ilaste należy wykonać próbę wstępną.

 

WŁAŚCIWOŚCI

Dynasil® NANO CONSOLIDATE 100 reaguje z wodą znajdującą się w porach materiału i wilgocią występującą w powietrzu. W wyniku reakcji wytrąca się czysto mineralna krzemionka w strukturze materiału tworząca spoiwo. Proces zachodzi pod wpływem katalizatora neutralnego wchodzącego w skład preparatu. Ze względu na to że szybkość wytrącania żelu silnie zależy od wilgotności i temperatury niezbędne jest sezonowanie materiału budowlanego po zabiegu aplikacji.

Więcej szczegółów

IMPREGNATY HYDROFOBIZUJĄCE

IMPREGNATY OLEOFOBOWE

Renowacja i oczyszczanie

Beton i zaprawy